PROSAXOFON

Obchodní podmínky

Základní informace

Cílem tohoto eshopu je poskytnout maximální specializovanou nabídku plátků a příslušenství k dechovým dřevěným nástrojům. Nabízíme maximální možný výběr plátků od všech dostupných výrobců a ve všech tvrdostech na jednom místě , aby byl jejich výběr a porovnání co nejjednodušší. Zároveň budeme rozšiřovat sortiment příslušenství o stojany, hubice, ligatury čistidla, mazadla a další výrobky, které se na trhu objeví. Rovněž poskytujeme opravy hudebních nástrojů a prodej a výkup starších nástrojů. Pro maximální spokojenost všech zákazníků jsme připraveni vykonávat i poradenskou činnost a reagovat na jednotlivá přání týkající se práce s dechovými nástroji. 

Prodávající

 • Prosaxofon Tomáš Mucha
 • mucha@prosaxofon.cz
 • tel.: 724 823 338
 • IČO:88599299
 • DIČ: neplátce
 • Dobřenice 6
 • 503 25 Dobřenice
 • www.prosaxofon.cz
 • Peněžní ústav: Poštovní spořitelna (ČSOB)
 • Číslo účtu:        251106758/0300  
 • Živnost.list č.j. ŽÚ/2830/2012/Szc/1014747/3 

Kupující – zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky. Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na internetových stránkách provozovatele www.prosaxofon.cz

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Prodejce prohlašuje, že veškeré informace týkající se zákazníka a jeho transakcí uskutečněných na internetových stránkách provozovatele jsou zabezpečené proti zneužití a bez souhlasu zákazníka nebudou předány dál třetí osobě.

Objednávka

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží „na objednávku“, které je nutné na přání zákazníka obstarat, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny.

Nákup bez DPH pro zákazníky EU (mimo ČR)

Pokud zákazník požaduje vystavit fakturu bez DPH, je nutné vyplnit v objednávce IČ a DIČ a do poznámky k objednávce uvést požadavek „Vystavit fakturu bez DPH“. Bez splnění těchto podmínek bude faktura vystavena standardně s DPH a po odeslání zásilky již není možné ji změnit.

Ceny zboží

Ceny zboží jsou stejné v eshopu i na pobočce. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

Informace o zboží

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na těchto internetových stránkách vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času změnit.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

Platba za zboží a expedici

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

 • Hotově – na pobočce
 • Na dobírku – příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky od dopravce
 • Bankovním převodem předem – kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce, který je vedený u společnosti Poštovní spořitelna(ČSOB). V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.

Dodání zboží

 • Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 • Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.
 • Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku dopravce.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

 • Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na  724 823 338. V případě že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši 250,- Kč. V takovémto případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilka byla expedována.
 • Pokud kupující zruší objednávku na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.

 • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.
 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Reklamace

Kupující má právo reklamovat zboží podle reklamačního řádu

Reklamační řád

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena. 

V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat!

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce na emailu mucha@prosaxofon.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Prodejce zajistí co nejrychlejší výměnu.

Závada při prvním použití výrobku

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:

 • Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.
 • Dané zboží je na prodejně či skladem (jinak není výměna možná).

Reklamace v záruční době

 • Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil.
 • Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
 • Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
 • Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

 • Kupující vytiskne a vyplní Reklamační formulář.
 • Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady reklamované zboží spolu s kopií faktury či paragonu a výše uvedeným Reklamačním formulářem na adresu:
  • Prosaxofon – Tomáš Mucha
  • Dobřenice 6
  • 503 25  Dobřenice
  • Provozní doba: Po-Pá 10-14h
  • Tel.: 724 823 338
  • email: mucha@prosaxofon.cz
 • Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.
 • K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a řádně vyplněný Reklamační formulář!
 • O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v Reklamačním formuláři.

Možnost vrácení zboží

Kupující má možnost zboží vrátit za následujících podmínek

Obecná informace

Naším základním cílem je Vaše plná spokojenost se zbožím, které jste u nás zakoupili. Z toho důvodu Vám nad rámec zákona § 53 odst. 7 zákona. č. 40/1964 Sb. nabízíme možnost výměny nebo vrácení zboží do 30 ti dnů. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení).

 • Při nákupu v našem eshopu může kupující vrátit zboží bez udání důvodu a bude mu vráceno 100% uhrazené ceny zboží.
 • Při nákupu v našich prodejnách má kupující možnost výměny zboží za jiné.

Možnost vrácení se nevztahuje na

 • spotřební materiál (plátky, čistidla a mazadla apod.)
 • zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka
 • zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)
 • zboží, které jeví jakékoliv známky použití
 • zboží bez originálních obalů a příslušenství
 • jednotlivé zboží z akcí, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze pouze celou skupinu zboží)

Postup při výměně zboží zakoupeného na kamenné prodejně

 • Kupující osobně dopraví na své vlastní náklady nevyhovující zboží spolu s kopií faktury či paragonu na prodejnu, kde zboží zakoupil, a tam si vybere jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě.
 • Zboží zakoupené na kamenné prodejně lze pouze vyměnit za jiné, dostupné na prodejně v okamžiku vrácení.

Postup při vrácení zboží zakoupeného přes internet

 • Kupující vytiskne a vyplní Formulář pro vrácení zboží
 • Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a vyplněným formulářem na níže uvedenou adresu.
 • Po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží a všech výše zmíněných dokladů vrátí prodávající kupujícímu částku v hotovosti, nebo převodem na účet. Prodávající se zavazuje uhradit částku na účet do 14 dnů od převzetí vráceného zboží.
 • V případě vyplácení hotovosti může být zákazník vyzván ke kontrole občanského průkazu.
 • Zboží zakoupené přes eshop nelze vrátit v kamené prodejně, ale výhradně na adrese:
  • Prosaxofon – Tomáš Mucha
  • Dobřenice 6
  • 503 25  Dobřenice
  • Provozní doba: Po-Pá 10-14h
  • Tel.: 724 823 338
  • email: mucha@prosaxofon.cz

Upozornění

Zboží nelze vrátit na naší prodejně, ale výhradně na výše uvedené adrese. Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Pokud se jedná o účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. Kupující má právo na vrácení ceny zboží, pouze pokud je zboží ve 100% stavu a nejeví známky použití. Pokud je kupujícím firma, je podmínkou vrácení částky podepsání dobropisu, který na vyžádání zašleme.